Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg

Materiał informacyjny Gminy Suchy Dąb
Udostępnij:

WÓJT GMINY SUCHY DĄB
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gmina Suchy Dąb

Działki położone są na terenie wsi Suchy Dąb (obręb geodezyjny Suchy Dąb) zapisana w księdze wieczystej nr GD1G /00110182/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Przetargi odbędą się w dniu 21 grudnia 2021 r. ( wtorek ):
Suchy Dąb Dz. 304/7 – godz. 10:00,
Suchy Dąb Dz. 304/8 – godz. 11:00,
Suchy Dąb Dz. 304/9 – godz. 12;00,
Suchy Dąb Dz. 304/10 – godz. 13:00
w Urzędzie Gminy Suchy Dąb przy ul. Gdańskiej nr 17, sala narad nr 7.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości przelewem, w terminie do 16 grudnia 2021 r. (dzień wpływu środków na konto) nr konta Urzędu Gminy w Suchym Dębie – BS Pszczółki - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż działki nr 304/…, obręb Suchy Dąb”.

Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie oraz opublikowane na stronie internetowej suchy-dab.pl oraz BIP urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz samych przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska nr 17, tel. 58-355-68-00 lub 58-355-68-50.

Wójt Gminy Suchy Dąb
Henryka Król

Dodaj ogłoszenie