Półmetek kadencji w Powiecie Gdańskim

Artykuł sponsorowany POWIAT GDAŃSKI

Szanowni Państwo,

Drodzy mieszkańcy Powiatu Gdańskiego,

Jesteśmy na półmetku pięcioletniej kadencji 2018-2023. Za nami dwa i pół roku intensywnej pracy oraz wyzwania związane z walką z pandemią COVID-19. Jak większość instytucji w kraju, powiat również stanął przed wymogiem nagłej reorganizacji pracy urzędu w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom. Pomimo tej niespotykanej, kryzysowej sytuacji nadal realizujemy strategię rozwoju naszego powiatu i pracujemy na rzecz mieszkańców.

Owocne partnerstwa z innymi podmiotami, pozyskiwanie środków unijnych oraz wzorowa polityka finansowa, spowodowały, że powiat już zrealizował kilka dużych inwestycji, które z dumą Państwu prezentujemy. Wierzę, że zrealizowane projekty przyczynią się nie tylko do poprawy życia mieszkańców, ale również do zrównoważonego rozwoju gospodarczego obszaru.

W naszym powiecie rokrocznie przybywa mieszkańców*. Z myślą o nich rozbudowujemy i modernizujemy obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowe oraz dbamy o poprawę bezpieczeństwa. Nadal aktywizujemy gospodarkę, dlatego regularnie inwestujemy w infrastrukturę drogową. Remont powiatowych szlaków komunikacyjnych obejmuje m.in. wymianę nawierzchni, chodników, pobocza i budowanie nowych ścieżek pieszo-rowerowych. Tak liczne projekty modernizacyjne zawdzięczamy sprawnej współpracy z kierownictwem naszych Gmin. Cieszy mnie, że obserwujemy coraz więcej inicjatyw społecznych oraz zwiększające się poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro.

Przedstawiam Państwu podsumowanie inwestycji zrealizowanych w ciągu dwóch i pół roku, z których jestem najbardziej dumny. Mam nadzieję, że to podsumowanie przybliży Państwu aktywne działania samorządu oraz zaprezentuje efekty intensywnej pracy Radnych, Zarządu i Pracowników starostwa.

Tu podaj tekst alternatywny
Stefan Skonieczny
Starosta Gdański

*dane GUS za 2019

Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie

W 2019 roku została ukończona termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. Był to trzeci i ostatni etap projektu, po termomodernizacji budynków należących do Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie*.

„Leśny” to jedyny obiekt w powiecie, który jest domem opieki dla prawie stu osób z niepełnosprawnością intelektualną lub chorych psychicznie-przewlekle. DPS w Zaskoczynie świadczy całodobową opiekę dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca. Placówka położona jest w malowniczej i cichej okolicy w środku lasu. Potrzeba termomodernizacji DPSu wynikała z faktu, iż główny budynek wybudowany w latach trzydziestych ubiegłego wieku, nie spełniał norm technicznych, ochrony środowiska i generował wysokie koszty ogrzewania. Z tego powodu została przeprowadzona gruntowna modernizacja obejmującą: docieplanie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę okien i parapetów. Dokonano gruntownej przebudowy instalacji grzewczej, a instalacja elektryczna została dostosowana do oszczędnych źródeł oświetlenia. Wymieniono grzejniki, sieć rur oraz zainstalowano dodatkową pompę ciepła do podgrzewania wody w okresie letnim. Dzięki powyższym ulepszeniom w 2020 roku z tytułu ogrzewania, zaoszczędzono 95 tysięcy złotych w stosunku do 2019 roku**. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3,1 miliona (3.132.465,31) złotych. Na dzień dzisiejszy, nowoczesna infrastruktura obiektu zmniejszyła emisję substancji zanieczyszczających środowisko oraz koszty wytwarzania energii, stanowiąc dodatkowo wizualnie estetyczną całość.

*Termomodernizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
** dane Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu

W sierpniu 2020 roku rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu. To ważne miejsce na mapie powiatu, w którym doświadczona kadra nauczycieli i wychowawców, realizuje program szkoły podstawowej promując rozwój talentów i integrację młodzieży.

Szkoła w Warczu, to miejsce otwarte na świat i dumne z aktywności swoich uczniów. Działa tam między innymi Klub Szkół UNICEF. W maju tego roku pod hasłem "Powiedz nie stereotypom" szkoła była gospodarzem spotkania on-line członków projektu Erasmus+. Bogata oferta programowa zapewnia uczniom m. in. naukę języków w tym języka kaszubskiego, basen, liczne zajęcia artystyczne oraz udział w konkursach promujących kreatywność. Rozbudowa szkoły wymagała stworzenia przestrzeni dopasowanej do potrzeb aktywnych uczniów i nauczycieli. Nowa część składa się z sal przeznaczonych do zajęć edukacyjno-terapeutycznych i indywidualnych. Powstała nowa biblioteka z czytelnią, mini sala gimnastyczna oraz pomieszczenia obsługujące zaplecza, łazienki i pomieszczenie pomocnicze. Łączna powierzchnia użytkowa nowej inwestycji to prawie 500 m2 (496,54m2). Dodatkowo, w obrębie terenu szkoły, planowane jest wybudowanie boiska, chodników, małej architektury oraz instalacji zewnętrznych. Koszt robót budowalnych wynosi ponad 2 miliony złotych (2.442.586,00 zł), a odbiór budynku nastąpi na przełomie czerwca i lipca tego roku.

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim

Dynamicznie rozwijający się rynek pracy, generuje potrzebę modernizacji sektora edukacji zawodowej. Wymiana doświadczeń pomiędzy pracodawcami a szkołami , wymaga wsparcia ze strony samorządów. Z tego powodu przystąpiliśmy do Projektu Podniesienia Jakości Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Gdańskim. Projekt objął 180 uczniów i 12 nauczycieli z dwóch powiatowych szkół zawodowych: Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. M. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim i Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. M. Rataja w Rusocinie. Efektem podniesienia jakości kształcenia będzie zwiększenie zatrudnienia absolwentów powiatowych szkół zawodowych w nowoczesnych przedsiębiorstwach i sektorze usług. Działania projektowe miały na celu skorygowanie programu nauczania istniejącego zawodu technik ekonomista (w ZSOiO) oraz stworzenie nowych kierunków w branżach: transport, logistyka i motoryzacja takich jak np. technik logistyk (w ZSOiO), a w branży elektronicznej technik mechatronik (w ZSR CKP). Ponadto do uczniów zaadresowano: staże, praktyki i kursy zawodowe podnoszące kwalifikacje uczniów oraz zajęcia z zawodowego języka angielskiego i niemieckiego. Działania adresowane do nauczycieli zawodu obejmują: staże realizowane u pracodawców, kursy i szkolenia doskonalące, kurs języka obcego zawodowego, współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami oraz wyjazdy studyjne do pracodawców. Nauczyciele kształcący uczniów w zawodach technik logistyk i technik mechatronik mają możliwość odbycia studiów podyplomowych. W ramach podnoszenia jakości szkolnictwa zawodowego została powołana Powiatowa Sieć Doradztwa Zawodowego, której działalność została utrzymana również po zakończeniu projektu i finansowana ze środków własnych Powiatu Gdańskiego. Wartość projektu to prawie 1,2 miliona złotych (1 174 400,40 zł), a wartość dofinansowania w ramach EFS wynosiła 1 milion złotych.

Tu podaj tekst alternatywny

Dodaj ogłoszenie