Ogłoszenie Wójta Gminy Suchy Dąb

Materiał informacyjny Urzędu Gminy w Suchym Dębie

Suchy Dąb, 16 czerwiec 2021 r.

WÓJT GMINY SUCHY DĄB
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
stanowiącej własność Gmina Suchy Dąb

Działki położone są na terenie wsi Steblewo (obręb geodezyjny Steblewo) zapisana w księdze wieczystej nr GD1G /00254399/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Tu podaj tekst alternatywny

Rokowania odbędą się w dniu 04 sierpień 2021 r. (środa) w godz.:
Steblewo Dz. 112/1 – 9.00,
Steblewo Dz. 112/2 – 10.00,
Steblewo Dz. 112/3 – 11.00,
Steblewo Dz. 112/5 – 12.00
w Urzędzie Gminy Suchy Dąb przy ul. Gdańskiej nr 17, sala narad nr 7.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości przelewem, w terminie do 30 lipca 2021 r. (dzień wpływu środków na konto) nr konta Urzędu Gminy Suchy Dąb – BS Pszczółki - 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem „ Rokowania na sprzedaż działki nr 112/…, obręb Steblewo”
Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie oraz opublikowane na stronie internetowej https://suchy-dab.pl oraz BIP urzędu.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz samych rokowań można uzyskać
w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska nr 17, tel. 58-355-68-00 lub 58-355-68-50.

Wójt Gminy Suchy Dąb
Henryka Król

Dodaj ogłoszenie