Koronawirus. Raport z powiatu gdańskiego. Śledź na bieżąco najważniejsze informacje! Aktualizacja 28.03.2020

Danuta Strzelecka
Danuta Strzelecka
Anna Gawrońska
Anna Gawrońska

Wideo

Zobacz galerię (3 zdjęcia)
Koronawirus w powiecie gdańskim. Pierwsze zakażone osoby na Pomorzu pochodzą z Pszczółek. Z dnia na dzień zwiększa się na Pomorzu liczba osób w kwarantannie domowej i pod nadzorem epidemiologicznym. Na bieżąco aktualizujemy informacje o zasięgu koronawirusa w Pruszczu Gdańskim i okolicach.

Koronawirus: Pruszcz Gdański, Pszczółki i powiat gdański - raport lokalny

Aktualizacja 28.03.2020 r. sobota godz. 11.30
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że potwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 u 3 osób z terenu województwa pomorskiego – 2 osoby miasto Gdańsk, 1 osoba powiat gdański. Stan zdrowia jeden osoby z miasta Gdańsk u której stwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 jest dobry, będzie przeprowadzona konsultacja lekarska, druga osoba jest hospitalizowana. Osoba z powiatu gdańskiego również jest hospitalizowana, stan zdrowia poważny. Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne.

Aktualizacja 27.03.2020 r. piątek godz. 17.04
Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim
Informacja z dnia 27 marca 2020 roku, godzina 14:00 związane z COVID-19 zapaleniem płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie gdańskim
- liczba osób poddana kwarantannie domowej - 560
w tym osób na podstawie decyzji PPIS w Pruszcz Gd. - 121
- liczba osób poddana izolacji domowej - 5
- liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 1
- ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 787

Czytaj także

Aktualizacja 27.03.2020 r. piątek godz. 16.30
Jak informuje wójt gminy Trąbki Wielkie, na terenie gminy są osoby poddane obowiązkowej kwarantannie, ale nie ma żadnego przypadku zachorowania na koronawirusa.
Do odwolania nie można korzystać z budynków użyteczności publicznej, świetlic, placów zabaw, targowisk i PSZOK-u. Instytucje samorządowe nadal działają w sposób zdalny i zapewniają sprawne funkcjonowanie. Osoby niesamodzielne, wymagające pomocy, proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich tel. 58 683-70-12.
Ośrodki Zdrowia w Mierzeszynie, Sobowidzu i Trąbkach Wielkich pracują zdalnie, ale cały czas udzielają niezbędnej pomocy medycznej. Również Im dziękuję za codzienną służbę.
Cały czas wzmacniane są rezerwy środków ochrony osobistej dla mieszkańców gminy Trąbki Wielkie. Dodatkowo, dzięki części przedsiębiorców z gminy, szyte są maseczki ochronne. Będą one przekazywane na wypadek drastycznego pogorszenia się sytuacji. W pierwszej kolejności trafią do osób z grupy podwyższonego ryzyka.

Aktualizacja 27.03.2020 r. piątek godz. 9.20
W województwie pomorskim są 3 kolejne przypadki zarażenia koronawirusem SARS-Cov-2 potwierdzany pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Zakażenia dotyczą kobiety z powiatu gdańskiego oraz kobiety i mężczyzny z powiatu wejherowskiego. Potwierdzone wyniki dotyczą osób młodych oraz w sile wieku. Są w stanie dobrym. W sumie liczba osób zarażonych koronawirusem w województwie pomorskim : 31

Aktualizacja 26.03.2020 r. czwartek godz. 16.05
Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim
Informacja z dnia 26 marca 2020 roku, godzina 14:00 związane z COVID-19 zapaleniem płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie gdańskim
- liczba osób poddana kwarantannie domowej - 487
w tym osób na podstawie decyzji PPIS w Pruszcz Gd. - 135
- liczba osób poddana izolacji domowej - 3
- liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 1
-ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 742

Aktualizacja 26.03.2020 r. czwartek godz. 15.30
Wójt Gminy Przywidz ogłasza, że w związku z działaniami profilaktycznymi dotyczącymi COVID-19, w trosce o zdrowie mieszkańcow gminy od dnia 25 marca 2020r. do odwołania zamyka się place zabaw i boiska, a także Skatepark na terenie Gminy Przywidz

Aktualizacja 26.03.2020 r. czwartek godz. 9.30
W województwie pomorskim są 3 kolejne przypadki (w powiecie gdańskim, kartuskim oraz w Gdańsku) zarażenia koronawirusem SARS-Cov-2 potwierdzane pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą osób: młodej oraz w sile wieku . Stan zdrowia osób, u których stwierdzono obecność wirusa SARS-CoV-2 jest dobry, będzie przeprowadzona konsultacja lekarska. Służby sanitarne prowadzą działania przeciwepidemiczne. W sumie liczba osób zarażonych koronawirusem w województwie pomorskim : 25 .

Aktualizacja 25.03.2020 r. środa godz. 16.10
Gmina Cedry Wielkie informuje, że zamknięciu od 26.03.2020 r. do odwołania PSZOK .
"W związku z rosnącym zagrożeniem rozpowszechniania się choroby COVID-19 (koronowirusa) oraz wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie Polski, informujemy, że Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczący się przy ul. Leśnej 34 B w Cedrach Wielkich zostaje zamknięty od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania."

Aktualizacja 24.03.20202 r. wtorek godz. 18.30
Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim
Informacja z dnia 24 marca 2020 roku, godzina 14:00 związane z COVID-19 zapaleniem płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie gdańskim
- liczba osób poddana kwarantannie domowej - 549
w tym osób na podstawie decyzji PPIS w Pruszcz Gd. - 154
- liczba osób poddana izolacji domowej - 3
- liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 0
- ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 826

Aktualizacja 24.03.2020 r. wtorek godz. 17
Komunikat PSZOK w Będzieszynie do mieszkańców zabudowy wielorodzinnej
"Bardzo prosimy mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, żeby wyrzucali odpady z papieru i ze szkła do przeznaczonych na nie pojemników bez worków. Jeżeli te odpady są wynoszone z mieszkań w workach, należy wysypać zawartość do pojemnika a worek wykorzystać po raz kolejny albo wrzucić do pojemnika żółtego przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne.
Odpady resztkowe, bioodpady oraz metale i tworzywa sztuczne można wrzucać do odpowiednich pojemników w workach."

Aktualizacja 24.03.2020 r. wtorek godz. 13.30

W związku z epidemią koronawirusa wielu pruszczańskich przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji. Dzisiaj, 24.03.2020 r., burmistrz Pruszcza wydał oświadczenie, w którym wymienione są formy pomocy, które miasto przygotowało dla lokalnych przedsiębiorców.
Burmistrz zachęca do składania wniosków, obejmujących w zakresie podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości:
1. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
2. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
3. umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Natomiast w zakresie należności cywilnoprawnych mogą się Państwo ubiegać o:
1. odroczenie terminu spłaty całości lub części należności,
2. rozłożenie płatności całości lub części należności na raty,
3. umorzenie należności w całości lub w części.
Wszelkich informacji udziela:
Referat Podatków i Opłat Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, pod nr telefonu: 601 444 919, 58 775 99 26, 58 775 99 29.

Aktualizacja 24.03.2020 r. wtorek godz. 11.10
Zwolnienie z płatności składek KRUS dla rolników na czas epidemii.
Więcej informacji na www.gdansk.uw.gov.pl

Aktualizacja 23.03.2020 r. poniedziałek godz. 15.30
Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim
Informacja z dnia 23 marca 2020 roku, godzina 14:00 związane z COVID-19 zapaleniem płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie gdańskim
- liczba osób poddana kwarantannie domowej - 518
w tym osób na podstawie decyzji PPIS w Pruszcz Gd. - 158
- liczba osób poddana izolacji domowej - 3
- liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 0
ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 852

Aktualizacja 23.03.2020 r. poniedziałek godz. 12.37
Komunikat Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim
W trosce o zdrowie klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i podejmowanych w tym celu działaniach, prosimy wszystkich świadczeniobiorców, którzy do tej pory odbierali swoje świadczenia w kasie MOPS o pilne podanie numerów kont, na które będzie można przelać należne kwoty.
Numer konta przekaż:
- pocztą tradycyjną,
- przez platformę ePUAP (https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany),
- lub dostarcz oświadczenie, w godzinach pracy MOPS.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +48 58 683 43 29, +48 58 692 17 10.

Aktualizacja 23.03.2020 r. poniedziałek godz. 11.30
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim, której organem prowadzącym jest Powiat Gdański informuje, że z uwagi na rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, pracownicy poradni świadczą wsparcie psychologiczne osobom, które znalazły się w złej sytuacji z powodu panującej pandemii, a także wszystkim swoim podopiecznym, telefonicznie, w godzinach 8.00-15.00, pod numerami telefonów: 58 682-33-04 i 796-000-946.

Bezpłatne porady psychologiczne świadczy także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim. Konsultacje odbywają się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu 606 393 091.

Czytaj także

Aktualizacja 22.03.2020 r. niedziela godz. 14.30
Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim
Informacja z dnia 22 marca 2020 roku, godzina 14:00 związane z COVID-19 zapaleniem płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie gdańskim

- liczba osób poddana kwarantannie domowej - 468
w tym osób na podstawie decyzji PPIS w Pruszcz Gd. - 165
- liczba osób poddana izolacji domowej - 3
- liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 0
- ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 917

Aktualizacja 21.03.2020 r. sobota godz. 17.07
Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim
Informacja z dnia 21 marca 2020 roku, godzina 14:00 związane z COVID-19 zapaleniem płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie gdańskim

- liczba osób poddana kwarantannie domowej - 422
w tym osób na podstawie decyzji PPIS w Pruszcz Gd. - 162
- liczba osób poddana izolacji domowej - 3
- liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 0
- ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 706

Czytaj także

Czytaj także

Aktualizacja 21.03.2020 r. sobota godz. 12.17
W gminie Kolbudy nie stwierdzono dotychczas żadnego przypadku zakażenia koronawirusem. Obowiązkową 14 dniową kwarantanną, której - w myśl nowych regulacji - poddawane są osoby powracające z zagranicy, objętych jest obecnie 19 mieszkańców. - Jak informuje urząd, są to osoby zdrowe. Czują się dobrze i nie mają żadnych objawów. Nad przestrzeganiem zasad kwarantanny czuwa policja, która regularnie sprawdza czy objęci nią mieszkańcy nie opuszczają miejsca zamieszkania.

Aktualizacja 21.03.2020 r. sobota godz. 10.45
Pomoc dla przedsiębiorców z gminy Przywidz!
Mając na względzie obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym i bardzo trudną sytuacją ekonomiczną podmiotów z branż, które z dnia na dzień zostały pozbawione przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wójt gminy Przywidz informuje o możliwości składania w tut. Urzędzie wniosków dotyczących odroczeń, rozłożenia na raty a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także umorzeń podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym jest wójt gminy Przywidz.
Wnioski wraz z uzasadnieniem i opisem sytuacji należy składać wyłącznie mailowo (sekretariat@przywidz.pl)
lub poprzez e – PUAP.

Aktualizacja 20.03.2020 r. piątek godz. 14.50
Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim z dnia 20 marca 2020 roku, godzina 14:00 związane z COVID-19 zapaleniem płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w powiecie gdańskim

- liczba osób poddana kwarantannie domowej - 312
- liczba osób poddana izolacji domowej - 2
- liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 - 1
- ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 594

Aktualizacja 20.03.2020 piątek godz. 14.45
Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego, zwraca się z apelem do zarządców Wspólnot Mieszkaniowych o wyłączenie z użytkowania będących w ich zarządzie placów zabaw i boisk. Materiały informacyjne związane z zamknięciem powyższych obiektów są dostępne w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, ul. Krótka 4, tel. 58 775 99 18.

Aktualizacja 20.03.2020 r. piątek godz. 14.15
Z powodu stanu epidemicznego planowane na miesiąc marzec i kwiecień kontrole zbiorników bezodpływowych w gminie Przywidz zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie. W tym czasie będzie trwała weryfikacja na podstawie zużycia wody i rejestru dostarczonych beczkowozami ścieków na gminną oczyszczalnię. Kontrole w marcu i kwietniu planowane były w miejscowościach: Kierzkowo, Olszanka, Sucha Huta

Aktualizacja 20.03.2020 r. piątek godz. 10.30
W gminie Pszczółki uruchomiono system pomocowy na szczeblu gminnym dedykowany osobom zakwalifikowanym przez SANEPID do poddania się kwarantannie. Wszystkie osoby, które przebywają w kwarantannie i nie mają możliwości skorzystania z pomocy osób z zewnątrz mogą dzwonić pod numer telefonu: 504 450 587 lub 512 909 116 w dniach i godzinach: pon: 8.00-15.00, wt: 8.00-15.00, śr: 8.00-15.00, czw: 8.00-15.00, pt: 8.00-10.00.

Uruchomiono także telefoniczne porady psychologiczne dla mieszkańców Gminy Pszczółki.
Szczegółowe informacje oraz zapisy na teleporadę pod nr tel.:
512 909 092
504 450 587
512 909 116

Aktualizacja 20.03.2020 r. piątek godz. 9.30
Dla osób, które zmagają się z problemami natury psychologicznej w związku z wystąpieniem koronawirusa, gmina Cedry Wielkie uruchomiła linię telefoniczną, pod którą można porozmawiać z psychologiem.
Psycholog pod numerem telefonu 501-350-379 w poniedziałki i czwartki w godzinach od 15.00 do 17.00 udziela pomocy osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności czy chronicznego stresu związanego z obecną sytuacją.

Dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim w związku z trudną obecnie sytuacją epidemiologiczną dla osób wymagających wparcia (w tym przebywających w kwarantannie wywołanej koronawirusem) w ramach interwencji kryzysowej lub poradnictwa specjalistycznego uruchomiło kontakt: pod numer telefonu 533-745-559 (w godzinach od 8.00 do 19.00) lub 58 773-20-85/86 (w godzinach pracy PCPR) w celu umówienia porady telefonicznej z określonym specjalistą oraz drogą mailową interwencjakryzysowa@pcpr.powiat-gdanski.pl lub pcpr@powiat-gdanski.pl

Czytaj także

Czytaj także

Aktualizacja 19.03.2020 czwartek godz. 15.40
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz stwierdzenia rosnącego wskaźnika zachorowań koronawirusem w powiecie gdańskim do odwołania wyłączone zostały z użytkowania wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne na terenie miasta Pruszcz Gdański: siłownie na świeżym powietrzu, boiska, place zabaw, skateparki, instalacje rekreacyjne w parkach, miejskie kompleksy rekreacyjne.
Jednocześnie burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel apeluje o ograniczenie handlu żywnością na targowiskach tylko do miejsc, w których zapewnione są odpowiednie warunki sanitarne.

Aktualizacja 19.03.2020 r. czwartek godz. 15.10
KOMUNIKAT DOT. ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH w gminie Pszczółki
W odpowiedzi na liczne prośby dot. przesunięcia terminu zbiórki odpadów wielkogabarytowych w związku z koronawirusem, Urząd Gminy odwołał zaplanowaną na dni 24 marca – 03 kwietnia 2020 r. zbiórkę ww. odpadów.

Aktualizacja 19.03.2020 czwartek godz. 14.30
W gmina Cedry Wielkie place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz boiska zamknięte do odwołania! "W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, zamykamy gminne place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz boiska. Stosowne tabliczki pojawią się lada moment. Już teraz bardzo Państwa prosimy, by się dostosować i nie narażać zdrowia swoich dzieci jak i zdrowia własnego." - czytamy w komunikacie wydanym przez urząd gminy.

Aktualizacja 18.03.2020 r. środa godz. 15.10
Na dzień dzisiejszy tj. 18 marca, godz. 15 pod nadzorem epidemiologicznym PPIS w Pruszczu Gdańskim znajduje się  408 osób z powiatu gdańskiego - mówi Dominika Mucha Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim. - 153 osoby poddane są kwarantannie domowej. Dwie osoby poddane są izolacji domowej. Jedna osoba z naszego powiatu jest hospitalizowana z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
Jak dodaje dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim, wszystkie osoby mogące mieć kontakt z osobami o prawdopodobnym bądź potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz osobami przebywającymi lub powracającymi  z obszarów, w których występuje transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 zostały objęte adekwatnymi środkami nadzoru epidemiologicznego lub kwarantanną. Informacje o aktualnej sytuacji za pomocą komunikatów można znaleźć na stronie internetowej PSSE w Pruszczu Gdańskim.

Aktualizacja 18.03.2020 r. środa godz. 12.10
Zmiana rozkładu ZTM
Od czwartku, 19 marca, do odwołania, we wszystkie dni powszednie na liniach tramwajowych i autobusowych w sieci komunikacyjnej ZTM w Gdańsku, będą obowiązywać sobotnie rozkłady jazdy. Dotyczy to także autobusów 132, 207, 232. Wyjątek stanowi m.in. linia 107, która będzie funkcjonować wg specjalnego rozkładu jazdy.

Aktualizacja 18.03.2020 r. środa godz. 11.50
Z powodu potencjalnego kontaktu z funkcjonariuszem zakażonym koronawirusem, 75 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim zostało objętych 14-dniową kwarantanną, wśród nich kierownictwo. Zdezynfekowano wszystkie pomieszczenia komendy i radiowozy. Do placówki oddelegowano funkcjonariuszy ościennych jednostek i z Komendy Wojewódzkiej.

Aktualizacja 18.03.2020 r. środa godz. 9.50
Transmisje Mszy Świętych w parafiach Miasta Pruszcz Gdański
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego:
Niedziela godzina 12.30 na facebooku parafialnym.
Parafia pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy:
Niedziela 22 marca o godz. 19.00 na facebooku parafialnym.
Parafia pw. Błogosławionego Michała Kozala:
Msza święta o godz. 10:00, Gorzkie Żale o godz. 17:00.
Link do wejścia znajduje się na stronie Parafii. Transmisja będzie się odbywać na kanale Youtube.

Aktualizacja 17.03.2020 r. wtorek godz.23.40
OSP Cedry Wielkie apeluje: "Drodzy czytelnicy, apelujemy do Państwa.
Jeśli będziecie potrzebować naszej interwencji, a któraś z osób przebywających w danym obiekcie przebywa na kwarantannie lub ma objawy zarażenia koronawirusem COVID-19, prosimy o poinformowanie o tym fakcie dyspozytora podczas zgłoszenia.
Może on zadać kilka pytań związanych z aktualnym zagrożeniem.
Tam, gdzie jest to możliwe, informacja ta pozwoli nam odpowiednio się przygotować do akcji.
Jeden zarażony strażak wyklucza czasowo całą jednostkę z dalszej działalności bojowej.

Aktualizacja 17.03.2020 r. wtorek, godz. 17.20
Czwarta Kolbudzka Próbna Matura z „Matmy”, którą od kilku lat Gmina Kolbudy organizuje wspólnie z „Magnesium”, po raz pierwszy odbędzie się „on-line”. Próbny egzamin dojrzałości maturzyści napiszą zdalnie. Spotkają się przed komputerami w środę 25 marca o godzinie 10.00.

Aktualizacja 17.03.2020 r. wtorek, godz. 15
Wśród 6 potwierdzonych przypadków koronawirusa na Pomorzu, o których dzisiaj (17.03.2020 r.) poinformował Minister Zdrowia jest policjant z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Prowadzone są intensywne działania Sanepidu określające osoby, z którymi miał kontakt, a dla których mógłby stanowić zagrożenie.

Czytaj także

Aktualizacja 17.03.2020 r. godz. 14.05
Od wtorku 17 marca br. Urząd Gminy i GOPS w Cedrach Wielkich zamknięte dla interesantów. Aby do minimum ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, działając prewencyjnie, Wójt Gminy Cedry Wielkie podjął decyzję o zamknięciu Urzędu Gminy dla interesantów. Urząd będzie nieczynny do odwołania. Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego i mailowego, prosząc o wyrozumiałość i cierpliwość.

Jednocześnie informujemy, że urząd gminy nie przerywa pracy. Interesantów prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy. Pracownicy w biurach realizować będą swoje obowiązki. Zachęcamy także do korzystania z platformy ePUAP.
Bez ograniczeń Mieszkańcy gminy będą mogli załatwić następujące sprawy:
•sporządzenie aktu zgonu (tel. 58 692-20-44)
•sporządzenie aktu urodzenia (tel. 58 692-20-44)

Aktualizacja 17.03.2020 r. godz. 13.56

Urząd Gminy Cedry Wielkie informuje, że dla osób, które nie mają możliwości elektronicznego przesłania dokumentów, została zamontowana skrzynka na drzwiach wejściowych urzędu przy wejściu głównym, do której będzie można wrzucić pismo/wniosek/podanie. Oznacza to jednak, że nie otrzymają Państwo potwierdzenia wpływu dokumentu do Urzędu Gminy.

Aktualizacja, 17.03.2020 r., godz. 13.50
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego informuje, że w związku aktualną sytuacją epidemiologiczną biuro Administratora cmentarzy komunalnych w Pruszczu Gdańskim, znajdujące się przy ul. Grunwaldzkiej 27, od poniedziałku 16 marca 2020 r. zawiesza przyjmowanie interesantów, poza osobami załatwiającymi sprawy związane z bieżącymi pochówkami, które będą załatwiane w biurze Administratora po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr +48 58 773 01 01 w godzinach od 8:00 do 16:00.

Biuro będzie pracowało w systemie pracy wewnętrznej do odwołania. Zamknięta będzie także kaplica cmentarna. Większość spraw można załatwiać korespondencyjnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail: zielen@zielen.pl.

Aktualizacja 17.03.20, wtorek, godz. 11.16
Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych w gminie Kolbudy
W ramach działań zapobiegawczych, ze względu na ryzyko zarażenia koronawirusem, zmienia się sposób składania wniosków rekrutacyjnych do jednostek oświatowych:
1) Na podane adresy mail w poszczególnych szkołach/przedszkolach można wysłać skan wniosku wraz załącznikami a oryginał można wysłać pocztą lub dostarczyć w terminie późniejszym;
2) Wniosek wraz załącznikami można zostawić w skrzynce znajdującej się przy wejściu do budynku szkoły/przedszkola. Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie potwierdzone przez pracownika administracji. Skan pierwszej strony wniosku z datą wpływu zostanie przesłany na adres mail wskazany we wniosku.

Aktualizacja 17.03.20, wtorek godz. 11

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, Wójt Gminy Przywidz ogłasza, że od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania zostanie wstrzymana działalność Targowiska Gminnego w Przywidzu.


Zakład Utylizacyjny w Gdańsku informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - od dnia 17 marca br. do odwołania - czasowo wstrzymane będą indywidualne przyjęcia od mieszkańców odpadów do tzw. PSZOK czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zamknięcie PSZOK nie będzie miało wpływu na wywóz odpadów komunalnych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy.

Aktualizacja, 16.03.20202 r. godz. 21.55
Z powodu pandemii koronawirusa, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców Pruszcza Gdańskiego oraz pracowników PURUM sp. z o.o. od 19 marca 2020 r. do odwołania, Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański będzie zamknięty. Siedziba spółki dla mieszkańców również będzie zamknięta. Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bok@purum-pruszcz.pl lub telefonicznie: +48 58 773 24 01.

Zaplanowana na dzień 28 marca 2020 r. zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta Pruszcz Gdański zostaje odwołana. Nowy termin zbiórki zostanie podany na naszej stronie internetowej oraz na stronie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

Aktualizacja, 16.03.20202 r. godz. 18.40
Od wtorku 17 marca br. Urząd Gminy Kolbudy zawiesza bezpośrednią obsługę mieszkańców. Interesantów zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Zachęcamy również do korzystania z platformy ePUAP.

Aktualizacja, 16 marca 2020 r. godz. 16.40
PSZOK w TRĄBKACH WIELKICH ZAMKNIĘTY
W związku z sytuacją epidemiologiczną, zgodnie z zarządzeniem nr 23 Wójta Gminy Trąbki Wielkie, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Trąbkach Wielkich zostaje zamknięty na czas od 17 do 31 marca 2020 r.

Aktualizacja, 16 marca 2020 r., godz. 12.20
Przychodnia Specjalistyczna Medivec w Pruszczu Gdańskim wydała komunikat.

" Szanowni Pacjenci!
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna wymaga podjęcia kolejnych kroków. Z dniem dzisiejszym, Przychodnia Medivec zawiesza udzielanie wszelkich świadczeń poza ultrasonografią oraz poradami ginekologiczno-położniczymi.
Wstrzymujemy również rejestracje na miesiąc kwiecień 2020.
Wszelkiego rodzaju informacje można uzyskać tylko zdalnie tj. telefonicznie bądź mailowo.
Rejestracja pracuje poniedziałek - piątek w godzinach 8:00-16:00.
O kolejnych koniecznych krokach będziemy informować na bieżąco w aktualnościach."

Aktualizacja, 16 marca 2020 r., godz. 12

Komunikat wydany przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
"W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z pandemią koronawirusa, informujemy, że:
W Wydziale Komunikacji do Państwa dyspozycji w Starostwie Powiatowym pozostaje elektroniczna skrzynka ePUAP, za pomocą której można składać wnioski dotyczące zakresu zadań Wydziału. Wszelkie informacje dostępne są na karcie usług Powiatu Gdańskiego oraz pod numerami telefonów:
- w sprawie rejestracji pojazdu: 58-773-12-61 / 62, 63
-w sprawie prawa jazdy: 58-773-12-64 / 65
- w sprawie transportu drogowego: 58-773-12-88

kontakt mailowy:
- pojazd@powiat-gdanski.pl
-prawajazdy@powiat-gdanski.pl

nr rachunku bankowego do wpłat związanych z wydawanymi dokumentami: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

nr rachunku bankowego do wpłaty opłaty skarbowej za czynności urzędowe: 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Aktualizacja, 16 marca 2020 r., godz. 11.15
Komunikat o tymczasowym zawieszeniu udzielania porad prawnych osobiście od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania

Starosta Powiatu Gdańskiego informuje, iż w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374): TYMCZASOWO ZAWIESZA UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH OSOBIŚCIE W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU GDAŃSKIEGO.

Z uwagi na względy bezpieczeństwa zawiesza się udzielanie porad prawnych osobiście, jednocześnie informuje się, że bezpłatne porady prawne będą udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (m. in. telefon, e-mail), w godzinach funkcjonowania punktów, które nie uległy zmianie.

REJESTRACJA WIZYTY DO KONKRETNEGO PUNKTU: Należy zadzwonić pod wskazany nr telefonu lub napisać pod wskazany e-mail (dane do kontaktu zawarte w tabeli poniżej) w godz. 10:00 - 14:00 poniedziałek - piątek

Informacja o przywróceniu działalności punktów w powiecie gdańskim będzie umieszczona na stronie internetowej powiatu.
https://cedry-wielkie.pl/2020/03-16/REJESTRACJA.pdf
https://cedry-wielkie.pl/2020/03-16/wniosek.pdf


Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona. Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim wydal komunikat.

"W związku z wydaniem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w dniu 13 marca 2020 r. Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. kwalifikacja wojskowa w roku 2020 r. zostaje zakończona. Wszystkie wezwania wydane przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od dnia 23 marca 2020 r. do dnia 26 marca 2020 r. tracą ważność.

Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w powyższym terminie NIE MAJĄ już tego obowiązku.

Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

Aktualizacja, 16 marca 2020 r., godz. 11.07
Gmina Cedry Wielkie zamieściła komunikat przychodni ETER-MED
" W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zgodnie z wytycznymi Konsultanta Krajowego ds. medycyny rodzinnej, podstawową formą konsultacji lekarskiej obecnie jest #TELEPORADA!

Od poniedziałku (16.03.2020r.):
- Obowiązuje zakaz wstępu do wszystkich przychodni ETER-MED, jeżeli nie wyznaczono wcześniej terminu
- Zamknięta jest rejestrację osobista - rejestracja jest możliwa TYLKO drogą TELEFONICZNA
- Pacjenci są rejestrowani TYLKO na #TELEPORADY

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim
Oddział w Trąbkach Wielkich informuje,

że z powodu zagrożenia związanego z koronawirusem, od dnia 13.03.2020r. do odwołania, Bank:

-nie zakłada rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych,
-nie przyjmuje wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone w innych bankach.

AKTUALIZACJA, niedziela 15 marca 2020 r., godz. 17.40
Od 16 marca 2020 r. Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim pracuje w trybie wewnętrznym. W wydanym komunikacie czytamy: "W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, który dotarł do Powiatu Gdańskiego, informujemy, że Urząd Miasta Pruszcz Gdański, został zamknięty dla interesantów i przeszedł na pracę w trybie wewnętrznym. Zamknięta została także kasa urzędu.
Prosimy, aby najpilniejsze sprawy urzędowe załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub w późniejszym terminie.
Lista telefonów i adresów e-mail do poszczególnych referatów oraz numerów kont bankowych, znajduje się poniżej.
W przypadku rejestracji aktu zgonu, po uprzednim umówieniu się telefonicznym, klientów przyjmie pracownik Urząd Stanu Cywilnego.
O ewentualnych zmianach będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Urzędu Miasta, miejskim profilu facebook i w aplikacji „Blisko”. Warto zaglądać także na miejski Biuletyn Informacji Publicznej."

Aktualizacja, niedziela, 15 marca 2020 r. godz. 13.40
Marilyn BAR w Straszynie w porozumieniu z Gminą Pruszcz Gdański postanowił włączyć się do pomocy osobom starszym. Od poniedziałku, 16 marca 2020 r., restauracja będzie gotować pożywne zupy dla mieszkańców gminy za darmo.
- Każda porcja zapakowana będzie oddzielnie - czytamy w informacji. - Postaramy się ugotować ich jak najwięcej, o ile zapasy produktów i ich dostępność nam w tym pomogą. Dostarczane zostaną przez Straż Gminną do mieszkań osób najbardziej potrzebujących.

AKTUALIZACJA, niedziela, 15 marca 2020 r., godz. 10

W niedzielę, 15 marca 2020 r. zostanie przeprowadzona msza święta na żywo z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim. Na kanale parafialnym na Facebooku o godz. 12.30 https://www.facebook.com/Parafia-pw-Podwy%C5%BCszenia-Krzy%C5%BCa-%C5%9Awi%C4%99tego-w-Pruszczu-Gda%C5%84skim-1603192393320946/

Aktualizacja, sobota, 14 marca 2020 r., godz. 18
Parafia św. Jacka w Straszynie zawiesiła z dniem 15 marca 2020 r. Msze Święte z ludem oraz inne nabożeństwa z udziałem wiernych. Msze Święte w niedziele i dni powszednie oraz nabożeństwa będą sprawowane w pustym kościele i w tych Liturgiach mogą wziąć udział tylko: Liturgiczna Służba Ołtarza, organistka i osoby, które zamówiły intencje mszalne - w sumie co najwyżej 50 osób.
Kapłani zapraszają do obejrzenia transmisji na żywo z wszystkich Mszy Świętych niedzielnych w kościele św. Jacka (7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 19.00) oraz z Mszy Świętych w tygodniu o godz. 18.00, nabożeństwa Gorzkich Żali w niedzielę o 18:00, nabożeństwa drogi krzyżowej w piątek o godz. 18.30 oraz różaniec od poniedziałku do soboty o godzinie 20.30 na kanale You Tube: https://www.youtube.com/channel/UC6TinSpC98_431K-uHtEdrQ

Aktualizacja, sobota, 14 marca, godz. 16.20 Od poniedziałku 16 marca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim będzie nieczynne dla petentów do odwołania.

Aktualizacja, piątek, 13 marca 2020 r., godz. 17.17
Od dnia 16.03.2020 Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Suchy Dąb zostaje zamknięty do odwołania.
Możliwy o kontakt poprzez:
stronę www.ecol-eksploatacja.com
e-mail eksploatacja@ecol-unicon.com
lub tel. 798 55 66 88.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej urzędu w zakładce "Aktualności"

OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE
Prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie. Dla tych osób, które jednak będą musiały odwiedzić Urząd Gminy, przygotowaliśmy na parterze, zaraz przy wejściu, punkt informacyjny. W wejściu znajduje się mata dezynfekująca. Przy okienku każdy klient będzie mógł skorzystać z płynu dezynfekującego.

Aktualizacja, piątek, 13 marca godz. 15

Gmina Trąbki Wielkie - ODROCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn zamieszkujących na terenie Gminy Trąbki Wielkie, którzy otrzymali wezwania na dzień 26 i 27 marca 2020, zostaje odroczona. Z chwilą ustalenia nowego terminu zostaną wysłane nowe wezwania.

Aktualizacja, piątek, 13 marca, godz. 14
Planowane na dni: 16 i 17 marca 2020 r. kwalifikacje wojskowe w Pruszczu Gdańskim zostają odwołane.
O przyszłym terminie będzie informacja, jak tylko zostanie wyznaczony.

Aktualizacja, piątek, 13 marca, godz. 12.50
Giełda w Pruszczu zamknięta do odwołania. Zespół Giełdy poinformował, że w związku z obecnymi okolicznościami i rozprzestrzeniającym się wirusem, zagrożeniem epidemią, a także docierającymi do nas zarządzeniami władz podjął decyzje, w trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników, aby zamknąć giełdę do odwołania. Wszystkie karnety zostaną odpowiednio przedłużone.

Czytaj także

Aktualizacja, piątek, 13 marca, godz. 12.35
Zapadła decyzja na czasowe ograniczenie dostępu do urzędu skarbowego w Pruszczu Gdańskim ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ograniczenie dostępu potrwa od 13 do 27 marca 2020 r. Petenci zachęcani są do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z Urzędem Skarbowym w Pruszczu Gdańskim.

Aktualizacja, piątek, 13 marca, godz. 11
Z powodu zagrożenia koronawirusem zapowiadane na okres od 16 do 25 marca rekolekcje dla dzieci i młodzieży we wszystkich parafiach gminy Pruszcz Gdański są odwołane.
W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych w komunikacji gminnej Gminy Pruszcz Gdański zostają wyłączone kursy szkolne. W tym okresie będzie obowiązywał rozkład jazdy autobusów „powszedni feryjny”.
Linia 848 Pruszcz Gdański - Jagatowo kursuje bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że obecnie odbywające się badania marketingowe w autobusach obsługujących teren gminy Pruszcz Gdański zostają zawieszone na okres prawdopodobnie dwóch tygodni.

Aktualizacja, czwartek 12 marca 2020 r.
W trosce o zdrowie petentów i urzedników, od dziś do odwołania wprowadza się ograniczenia w dostępie do urzędu starostwa powiatowego. Do 25 marca zawieszone są także zajęcia w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Gdański. Zawieszona zostaje także działalności szkoleniowa i egzaminacyjna w jednostce PORD w Gdańsku, oddziale PORD w Gdyni oraz w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze w Pszczółkach. Decyzja ta obowiązuje od 13 marca 2020 r do odwołania.

Aktualizacja środa 11 marca 2020 r. godz. 17.57
W Cedrach Wielkich zostało odwołane spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmu i Książki Historycznej, które miało się odbyć w piątek, 13 marca, w Gminnej Bibliotece Publicznej. Zaplanowany był pokaz uzbrojenia ułanów oraz film dokumentalny o nich.

Aktualizacja środa 11 marca 2020 roku godz. 16.45
Burmistrz miasta Pruszcz Gdański informuje, że od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie szkół, przedszkoli i żłobków prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański zostaje czasowo ograniczone. Ponadto, bezterminowo zostają zamknięte: Centrum Kultury i Sportu (wraz z kinem i Faktorią) oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zawiesza się do odwołania działalność Domu Dziennego Pobytu oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej. Decyzją Wojewody Pomorskiego odwołane są wszystkie konferencje, wydarzenia i imprezy organizowane przez Miasto lub w obiektach Miasta.

Aktualizacja środa 11 marca 2020 roku godz. 15
- Na dzień dzisiejszy tj. 11 marca, godz. 12.30 pod nadzorem epidemiologicznym PPIS w Pruszczu Gdańskim znajduje się 55 osób z powiatu gdańskiego - mówi Dominika Mucha Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim. - Dwie osoby poddane są kwarantannie domowej. Nie ma osób z naszego powiatu hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19. Osobom objętym nadzorem epidemiologicznym zalecono pozostanie w domu, ograniczenie kontaktów z ludźmi oraz codzienny pomiar temperatury i prowadzenie samoobserwacji swojego stanu zdrowia. Służby sanitarne pozostają w kontakcie z tymi osobami. W przypadku wystąpienia objawów spowodowanych zakażeniem koronawirusa zostaną skierowane do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy przy ul. Smoluchowskiego 18 w Gdańsku celem dalszej diagnostyki.

Aktualizacja środa 11 marca 2020 roku godz. 13.30
Dyrektor Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Pruszczu Gdańskim apeluje o ograniczenie osobistych wizyt. W oświadczeniu czytamy: "Każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza udzielona zostanie najpierw teleporada. Tylko w sytuacjach niezbędnych pacjent będzie umówiony na wizytę do lekarza". Podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzona zostanie ankiet wstępna kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem.

Telefon w godzinach czynnej poradni NiŚOZ: 58 773 30 31, codziennie w dni robocze w godz. 18-8, weekendy i święta - całodobowo.

Aktualizacja środa 11 marca 2020 rok, godz. 11.
Od poniedziałku, 16 marca 2020 roku szkoły w całej Polsce zostaną zamknięte. Od jutra (12 marca) nie będzie już lekcji, ale uczniowie mają mieć zapewnioną opiekę. Taka sytuacja ma trwać przez dwa tygodnie.

Wtorek, 10 marca 2020 roku
W gminie wiejskiej Pruszcz Gdański nie odbędą się mistrzostwa województwa pomorskiego Zrzeszenia LZS tenisa stołowego, które miały mieć miejsce w niedzielę, 15 marca 2020 roku w hali sportowej im. A. Grubby przy ul. Starogardzkiej w Straszynie. Nie odbędą się także Dni Kultury Czeskiej w Cieplewie i majowy Mały Wielki Bieg w Straszynie.Czytaj także

Ponadto, od 10 marca 2020 r. decyzją dyrektora OKSiBP wprowadzono ograniczony dostęp do regałów i stojaków z zasobami Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie oraz filii w Straszynie i Wiślinie. Książki, czasopisma, audiobooki, filmy, gry z regałów mogą podawać czytelnikom wyłącznie bibliotekarze.

W gminie Cedry Wielkie decyzją wójta odwołano wszelkie imprezy masowe oraz inne wydarzenia gromadzące dużą liczbę uczestników, organizowane przez gminę oraz jej jednostki organizacyjne.

Czytaj także

Wszystkie imprezy organizowane w świetlicach wiejskich oraz wydarzenia zewnętrzne organizowane przez sołtysów odwołał także wójt gminy Trąbki Wielkie. Do 30 kwietnia 2020 roku zostały też wstrzymane wynajmy świetlic wiejskich.

W Różynach (gmina Pszczółki) odwołany został koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego, który zaplanowany był na 15 marca 2020 roku.

Stan na 5 marca 2020 roku

Pod nadzorem epidemiologicznym PPIS w Pruszczu Gdańskim znajduje się 18 osób. Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym przebywają w domu. Zalecono tym osobom ograniczenie kontaktów z ludźmi oraz codzienny pomiar temperatury i prowadzenie samoobserwacji swojego stanu zdrowia. Służby sanitarne pozostają w kontakcie z tymi osobami.

Najnowsze informacje z regionu o zagrożeniu koronawirusem!

Komentarze 5

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Nie wychodź z domu! Jedynie izolacja w domu gwarantuje że się nie zarazisz! Nie wychodź na spacer, na jogging, nie wyprowadzaj psa! Zostań w domu!

G
Gość

Osoba zarażona jest z Pszczółek - cała miejscowość już wie o tym tylko z poczty pantoflowej - władze gminy nie robią nic - żadnych ostrzeżeń, a ludzie stali dziś w sklepie w ogromnej kolejce.

C
Cov

A czemu nikt nie wspomni o grupie 60 osób które wróciły z pielgrzymki z Włoch...

M
Miro

Dwa przypadki kooronowa wirusa w gdansku kobiety zarazone sa z pruszcza chodzily po pruszczu Panie burmistrzu Pruszcza kiedy pan zamknie urzad ? Zaluje ze oddalem na pana glos.wszyscy zamykaja urzedy a pan na co czeka?

G
Gość

Starostwo Powiatowe zadbało o pracowników Urzędu, poprzez wprowadzenie czasowego ograniczenia dostępu do Starostwa. Zrobiło to, jak czytamy w komunikacie na stronie www, w trosce o zdrowie urzędników i petentów. Jednak w swojej jednostce podległej, tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej takiego ograniczenia nie wprowadziło. Codziennie przez Poradnię przewija się kilkudziesięciu uczniów wraz z rodzicami. Wychodzi na to, że urzędnicy Starostwa najbardziej chcą chronić siebie. W Gdańsku nie ma tego problemu - praca wszystkich poradni została zawieszona.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3